Terug naar overzicht

Weinig meldingen van griep momenteel

Het griepseizoen is ten einde. Met de intrede van het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen reduceren ook de meldingen van griepachtige symptomen zoals hoest en keelpijn.

door Redactie

Symptomen van hoest nemen flink af

Gedurende de afgelopen griepperiode werd hoest 7 op de 10 keer aangemerkt als symptoom. Gedurende de maand maart nam dit getal steeds verder af. Eind april geeft nog maar 3 op de 10 melders aan hoest als symptoom te ervaren.

Daarentegen nemen de meldingen van diarree flink toe. Op moment van schrijven ervaart één-derde van de melders buikloop. Naar verwachting loopt dit getal verder op gedurende het voorjaar.

Einde van het seizoen in cijfers

Ruim een half miljoen bezoekers wisten hun weg te vinden naar het platform. Veelal waren ze op zoek naar informatie over griepsymptomen of de stand van de griep in Nederland. Maar liefst 100.000 meldingen van griep werden verwerkt. In januari kwamen de meeste meldingen van griep binnen. Vooral de uiterst noordelijke provincies hadden dit jaar vroeg te kampen met diverse griepsymptomen.