Terug naar overzicht

Weinig ontwikkeling omtrent de griep in Nederland

Het is voornamelijk het nieuwe coronavirus dat de klok slaat. De griep in Nederland lijkt zo goed als afgevlakt naar een minimum. Nog enkele meldingen van griepachtige symptomen uit het noorden van Nederland.

door Redactie

Meldingen nemen flink af

Waar eerder dit jaar nog 50 meldingen per uur werden gemaakt, zijn het er nu ±50 per dag. De griep lijkt nu écht op haar retour. Ongetwijfeld dragen de maatregelen omtrent het nieuwe coronavirus hier positief aan bij.

Alleen in de postcode regio 87 wordt nog melding gemaakt van symptomen zoals: keelpijn en hoest. Ook de klacht buikloop (diarree) komt vaker voor dan voorheen. In bijna 40% van de meldingen wordt dit aangemerkt als een symptoom.

Thuisblijven gaat stukken beter

Waar in februari nog ruim 65% van de respondenten het huis uit ging, was dit in maart al gedaald naar 55% en nu in april naar 38%. Dit is een positieve trend gezien de maatregel om met symptomen het huis niet te verlaten van kracht is én blijft tot tenminste 28 april.

Waar wordt nog melding van gemaakt?

De afgelopen week kwamen zo’n 500 meldingen binnen. De respondenten meldden het vaakst een loopneus. Dit kan natuurlijk ook te maken hebben met het beginnende hooikoorts seizoen.