Terug naar overzicht

Griepepidemie en een coronacrisis

Ondanks de terugkeer van de griepepidemie merkt Griepalert.nl geen verdere toename in het aantal meldingen. Ook ten opzichte van afgelopen week wordt er wederom minder melding gemaakt van griepachtige symptomen.

door Redactie

Griepepidemie en het coronavirus?

De stijging van het aantal positieve testen bij onderzoeksinstituut NIVEL zijn volgens hen te wijten aan de hoeveelheid testen die in het algemeen worden uitgevoerd bij patiënten met klachten die lijken op COVID-19 en vaak ook griep of verkoudheid. Zij melden dan ook: “LET OP: de zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal.”

Corona in kaart brengen?

Omdat het platform Griepalert.nl enkel het doel heeft influenza- achtige ziektebeelden in kaart te brengen, is de berichtgeving omtrent corona minimaal. Desalniettemin wordt er nauwlettend gekeken naar de meldingen met koorts en hoest om mogelijke aankomende risicogebieden in kaart te brengen.

Het platform Coronastatus.nl ontwikkelt door vrijwilligers vanuit de gehele wereld vraagt specifiek om de status van je gezondheid te delen. Hiermee hopen zij de algemene verspreiding beter in kaart te kunnen brengen. Voor verdere informatie over het coronavirus (COVID-19) en de situatie in Nederland kunt u terecht op de website van het RIVM.

Gaan mensen vaker naar de dokter?

Enkele melders geven op vrijwillige basis extra informatie over het verloop van de gemelde klachten. Waar in februari ruim 17% met griepklachten een huisarts heeft bezocht is dit in de loop van maart teruggelopen naar 14%. Ook het aantal mensen dat met (griep)klachten het huis uit is geweest neemt af. Van ruim 64% in februari naar 54% in maart. Dit zal naar verluidt verder afnemen en ook drastisch moeten afnemen. Mensen met hoest, verkoudheid of koorts: ‘blijf thuis’!

Massaal op zoek naar corona informatie

Deze grafieken geeft een indruk van de interesse omtrent het coronavirus in Nederland. Veel Nederlanders gaan op zoek naar informatie omtrent het nieuwe virus: de maatregelen, actuele cijfers en persconferenties.