Terug naar overzicht

De CoronaMelder app

De smartphone applicatie CoronaMelder gaat de GGD’en ondersteunen om na te gaan met wie besmette patiënten in contact zijn geweest. De app waarschuwt of geeft een signaal als je bij iemand in de buurt bent geweest die besmet is met het nieuwe coronavirus.

door Redactie

Hoe werkt de CoronaMelder app?

De applicatie gaat na bij wie je in de buurt bent geweest. Dankzij het genereren van unieke codes kan de applicatie in kaart brengen bij wie je in de buurt bent geweest zonder dat je daarvoor de persoon hoeft te kennen of elkaars échte identiteit vastlegt.

De uniek code kun je vergelijken met een persoonsnummer. Alleen is het persoonsnummer anoniem, uniek en niet te herleiden naar een individu en daarmee dus ook niet gevoelig voor bijvoorbeeld identiteitsfraude.

Stel, je bent bij iemand in de buurt geweest die later wordt gediagnosticeerd met Corona dan krijg je een melding via de CoronaMelder app. Deze melding zal je hoogstwaarschijnlijk adviseren extra alert te zijn op je gezondheid en omgeving en waar nodig verzoeken om je af te zonderen om zo verdere verspreiding te voorkomen.

In de oude situatie zonder CoronaMelder app, was het de taak van GGD’en om patiënten en hun contacten in kaart te brengen om deze vervolgens te informeren dat ze in de buurt of in contact zijn geweest met een Covid-19 patiënt.

Griepalert.nl ALERT of CoronaMelder?

Op griepalert.nl vind je een soortgelijke notificatie van griep in jouw omgeving. De alert functie op griepalert stuurt een ALERT! wanneer er significant veel mensen griep of griepsymptomen in jouw omgeving melden.

De omgeving is gedefinieerd op basis van de eerste twee cijfers van je postcode. Bijvoorbeeld woon je in Eindhoven, dan begint de postcode met 56. Als er veel Eindhovenaren melding maken van griep en daarmee code rood wordt afgegeven ontvangen alle ingeschreven Eindhovenaren een ALERT! per mail met daarin een waarschuwing en informatie over hoe je verspreiding en besmetting kunt voorkomen. (inschrijven kan hier)

Griepcode rood wordt afgegeven als er meer dan 1 op 2.000 mensen in een bepaalde postcode griep of symptomen van griep melden.

Hoe betrouwbaar is de CoronaMelder applicatie?

De Corona app wordt opensource gemaakt. Dat wil zeggen dat de code waarmee de applicatie is geprogrammeerd, openbaar is. Hier een verwijzing naar de CoronaMelder applicatie code.

Open source is een methodiek die vaker wordt toegepast in het tot stand laten komen van software projecten. De methode is transparant en stelt mensen in staat om mee te werken en te denken over functionaliteiten en betere softwaretoepassingen.

Wie kan mijn Corona gegevens inzien?

Voor zover bekend worden de gegevens niet met anderen gedeeld en zijn ze alleen inzichtelijk voor de gebruiker van de applicatie. Ook andermans unieke code is niet te herleiden naar een individu.