Terug naar overzicht

Diarree wordt massaal gemeld

Het aantal klachten van diarree neemt de afgelopen maanden flink toe. Bijna de helft van de meldingen geeft aan klachten als buikloop te ervaren. Alle andere symptomen zoals keelpijn en hoest nemen flink af.

door Redactie

De trend in meldingen

Sinds de lente is gestart wordt vooral melding gemaakt van diarree en een loopneus. De symptomen keelpijn, hoest en koorts nemen flink af.

Koorts werd in februari nog in de helft van de meldingen genoemd nu nog slechts bij een derde. Hoest wordt nog sporadisch benoemd en keelpijn is in aantallen ook gehalveerd ten opzichte van februari.

We kopen minder geneesmiddelen bij symptomen van griep

Uit navraag onder onze griepmeldingen gaf in februari ruim de helft aan een geneesmiddel te hebben gekocht bij griepklachten. Dat aantal is de afgelopen maanden afgenomen naar nog maar een derde. Daarbij geven jullie ook aan dat het herstel sneller gaat dan eerder dit jaar.

 

N=1338

Sinds het intreden van de maatregelen omtrent het nieuwe coronavirus blijven we met z’n allen steeds beter binnen als we klachten ervaren. Minder dan de helft van mensen gaat met klachten toch het huis uit. Ondanks de dalende trend blijft het dringende advies om binnen te blijven wanneer je klachten zoals hoest, koorts of keelpijn ervaart.