Terug naar overzicht

Actueel: Coronavirus, antwoorden van een expert

Op Griepalert.nl krijgen we veel vragen over het Coronavirus. We hebben expert dr. Esther van de Vosse (moleculair geneticus en immunoloog) gevraagd om antwoord te geven op de prangende vragen omtrent het Coronavirus.

door Redactie

Wat is het verschil tussen Coronavirus en de Griep?

Het nieuwe Coronavirus (officieel: 2019-nCoV)1 en de Griep worden veroorzaakt door twee heel verschillende typen virussen en zijn dus niet verwant aan elkaar. Vaccinatie tegen de Griep helpt dan ook niet tegen het Coronavirus. De symptomen van het Coronavirus lijken wel sterk op die van de Griep. Symptomen van griep.

1Bron: Zhu e.a., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31978945 

Hoe krijg je Coronavirus?

Overdracht van het virus van mens-op-mens gebeurt voornamelijk door hoesten en niezen waarbij piepkleine druppeltjes in de lucht (een aerosol) het virus verspreiden. Wanneer je deze druppeltjes vervolgens inademt kan je besmet raken1. In Nederland is overigens nog niemand met het virus besmet2.

1CDC, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
2ECDC, https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 

Kun je het coronavirus ook van dieren krijgen?

Het Coronavirus werd aanvankelijk in China overgedragen van dier op mens, welk soort dier dat was is nog niet duidelijk. Uit analyse van het genoom (de genetische samenstelling) van het nieuwe Coronavirus blijkt dat dit virus het meest lijkt op een coronavirus dat eerder is gevonden in vleermuizen1. Mogelijk is het virus dus afkomstig van vleermuizen, maar omdat we niet veel weten van coronavirussen in andere dieren is dat nog niet zeker.

Het is onwaarschijnlijk dat je in Nederland ditzelfde virus van dieren krijgt.

1Chan e.a., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31987001

Hoe voorkom je dat je het krijgt?

Om te voorkomen dat je het nieuwe coronavirus krijgt kan je dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen die ook voor griep gelden: vermijd contact met mensen die besmet zijn, was regelmatig je handen, zit niet met ongewassen handen aan je mond, neus, of ogen, en maak oppervlaktes die vaak worden aangeraakt regelmatig schoon1.

Mensen die mogelijk besmet zijn kunnen verspreiding van het virus voorkomen door: te niezen en hoesten in een zakdoek waarna je de zakdoek weggooit, en thuis te blijven wanneer je ziek bent.

Omdat het nieuwe Coronavirus nog niet in Nederland is aangetroffen is momenteel het eenvoudigste advies om te voorkomen dat je het krijgt: niet naar China reizen.

1CDC, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html 

Wat kun je doen als je het Coronavirus hebt?

Wanneer je denkt dat je het Coronavirus hebt kan je het beste telefonisch contact opnemen met je huisarts1. De huisarts zal onderzoeken of dat ook echt het geval is.

RIVM, https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China

Wat zijn de symptomen van het virus?

De meest voorkomende symptomen van het nieuwe coronavirus lijken sterk op de symptomen van de griep: mensen hebben koorts, hoesten, hebben longklachten, en zijn kortademig1. In ernstige gevallen kan het soms ook leiden tot longontsteking, ernstige acute ademhalingsproblemen, nierfalen, en overlijden1. Het risico op overlijden is overigens niet groter dan voor de griep, namelijk ongeveer 2%2.

De incubatieperiode -dat is de periode tussen het moment dat je besmet wordt en dat je symptomen krijgt- wordt geschat op twee tot tien dagen3.

1WHO, https://www.who.int/health-topics/coronavirus
2WHO, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
 3WHO, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-7-2019–ncov.pdf

Is er een vaccin voor het virus?

Nee, er is nog geen vaccin tegen het nieuwe Coronavirus. Het ontwikkelen van een vaccin duurt maanden tot jaren. Op 1 januari 2020 werd de genetische samenstelling van het virus bekend1, de ontwikkeling van een vaccin is kort daarna gestart2 maar het zal dus even duren voor het beschikbaar is.

Zhu e.a., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31978945
2 The NYT, https://www.nytimes.com/2020/01/28/health/coronavirus-vaccine.html 

Hoe is het Coronavirus ontstaan?

Het nieuwe Corona virus is afkomstig van een dier in China, maar we weten niet welk dier, mogelijk was het een vleermuis1. Bij nauw contact tussen mens en dier kan een virus soms op de mens worden overgedragen. Omdat virussen relatief snel van genetische samenstelling kunnen veranderen, kunnen ze dan van mens-tot-mens overdraagbaar worden. Dat lijkt gebeurd te zijn met het nieuwe Coronavirus.

1Chan e.a., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31987001

Krijgen we een pandemie?

De Chinese overheid doet er alles aan om een pandemie te voorkomen door de stad Wuhan -waar de uitbraak ontstond- en patiënten in andere steden te isoleren van de buitenwereld. Overheden van veel andere landen nemen ook uitgebreide voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, ze worden hierin geadviseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Indien de voorzorgsmaatregelen succes hebben kan een pandemie voorkomen worden.

Wat hebben SARS- MERS- en het Coronavirus met elkaar te maken?

De SARS en MERS uitbraken een aantal jaar geleden werden veroorzaakt door Coronavirussen. De virussen die SARS en MERS veroorzaakten zijn dus verwant aan het nieuwe Coronavirus. De vier virussen die de `gewone verkoudheid` veroorzaken waar we allemaal wel eens last van hebben zijn overigens ook Coronavirussen1. Het is dus niet zo dat alle Coronavirussen ernstige ziekte veroorzaken.

1Zhu e.a., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31978945

Waar vind ik de actuele status van het virus?

Betrouwbare actuele informatie over de actuele status van het nieuwe Coronavirus vind je op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)1 en van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC)2. Betrouwbare algemene informatie in het Nederlands vind je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)3.

1WHO, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
2ECDC, https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
3RIVM, https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China