Terug naar overzicht

64.000 meldingen van griep in de eerste helft van 2020

Dat zijn een kwart minder meldingen dan het jaar ervoor. In de eerste helft van 2019 werd ruim 87.000 keer melding gemaakt van griep. Het begrip griep staat voor ‘influenza-achtig ziektebeeld’ een verzamelnaam voor diverse symptomen gerelateerd aan bovenste en onderste luchtweginfecties (influenza, Coronavirussen, RS virus).

door Redactie

Griepalert.nl meldingen Jan - Jun 2020

De invloed van maatregelen

De afname van meldingen rond eind maart is cyclisch. Als de lente haar intrede maakt nemen de meldingen van griepachtige symptomen af. De eerste zes maanden van 2020 is er überhaupt minder melding gemaakt van griep dan het jaar daarvoor.

Het nieuwe Coronavirus maakte haar entree in februari waarna medio maart de maatregelen om het virus in te perken werden ingevoerd. Deze maatregelen hebben ook invloed op ‘de reguliere’ virussen. Deze virussen verspreiden zich eveneens via de lucht bijvoorbeeld als iemand hoest of niest. Door de afstandsregel en extra nadruk op hygiëne worden ook deze virussen geremd in de verspreiding, een mooie bijkomstigheid!

Gevoeligheid van data

Het platform Griepalert.nl verwerkt griepmeldingen van bezoekers per postcodegebied. Hoe meer bezoekers hun weg naar de website vinden hoe meer meldingen binnen komen. Deze meldingen worden per capita verwerkt, aan de hand van de bevolkingsdichtheid in een betreffend postcodegebied.

Om de statistische balans op te maken kijken we ook naar het percentage bezoekers dat melding maakt van griep. Zo zien we in 2020 minder bezoekers melding maken van griep en symptomen van griep. Waar in 2019 ruim 20% van de bezoekers aangaf griep- symptomen te ervaren is dat in 2020 gedaald naar 8% van de bezoekers.